بعد از شکست حمایت خود حمایت به مقاومت تغییر پیدا میکند و پولبک خط روند رو انجام میده و طبق تحلیل پیش میره