<<تایم روزانه>> __تا زمانی که کندل ها بالای (1980) بسته شوند ساختار کاملا صعودی می باشد ... و انتظار رشد تا (2060) _______